Smart Office

บริการระบบ “Smart Office” 

พัฒนาขึ้นเพื่อความสะดวกสบายในการทำงาน ตอบสนองการใช้งาน Facility ในรูปแบบของ Office Mobility เหมาะกับการจัดการออฟฟิศทุกประเภท ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ที่ต้องการความทั้งสะดวกสบายภายในออฟฟิศของคุณ  ใช้งานง่าย และสามารถทำการจองผ่านระบบได้ทุกที่ทุกเวลา 

 

บริการระบบ Smart office

ลดต้นทุน เพิ่มความสุข ด้วยนวัตกรรม
 

• ระบบจองห้องประชุมล่วงหน้า (Meeting Room Reservation)

• ระบบจองที่นั่ง (Seat Booking)

• ระบบจัดการรหัส Wi-Fi 

• ระบบบันทึกเวลาทำงาน บันทึกการเข้า-ออก (Time Attendance) 

• ระบบสั่งเครื่องดื่มออนไลน์ในห้องประชุม (Beverage Request)

 

Smart Office Concept

 


 

Meeting Room Reservation - ระบบจองห้องประชุม 
ระบบจองห้องประชุมล่วงหน้า
(Meeting Room Reservation)

 • ค้นหาห้องประชุม หรือจำนวนที่นั่งที่ยังว่างสำหรับการใช้งาน
 • แสดงรายการการใช้งานห้องประชุมประจำวัน
 • จอง หรือสำรองการใช้งานห้องประชุมและจำนวนที่นั่ง ได้สะดวกสบายผ่านเว็บไซต์ หรือโทรศัพท์มือถือ
 • มีส่วนจัดการการจองห้องประชุมที่สามารถแก้ไข ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง ข้อมูลต่างๆ ได้
 • สามารถเชิญผู้เข้าร่วมประชุม และเพิ่มลงในปฏิทินผู้เข้าร่วมประชุม ผ่านทางอีเมลได้ (รองรับทั้ง MS-Exchange, Hotmail, Gmail, Yahoo)
 • แสดงข้อมูลหรือสถานะ การใช้ห้องประชุมแต่ละวันที่หน้าจอห้องประชุมได้

 

 ระบบจองห้องประชุม
 

 
ระบบจองที่นั่ง Seat Booking
 

ระบบจองที่นั่ง (Seat Booking)

 
 •  จองสะดวกผ่านหน้าเว็บไซต์, โทรศัพท์มือถือ หรือง่ายๆ เพียงสแกน QR Code บนที่นั่งที่ต้องการจอง
 • แบ่งประเภทที่นั่งได้หลายหมวด เช่น โซนพื้นที่เปิด, โซนฟิกซ์ตำแหน่งการนั่ง, โซนโต๊ะผู้บริหาร เป็นต้น
 • แสดงจำนวนที่นั่งทั้งหมด ที่ว่าง ที่นั่งที่จองแล้ว

 

จองที่นั่งผ่าน QR Code

 


 

ระบบจัดการรหัส Wi-Fi เพื่อเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ทันทีเมื่อเข้ามาถึงออฟฟิศ หรือ Guest ที่ร่วมประชุมกับพนักงาน (Guest Wi-Fi)

ระบบจัดการรหัส Wi-FI

เพื่อเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ทันทีเมื่อเข้ามาถึงออฟฟิศ หรือ Guest ที่ร่วมประชุมกับพนักงาน (Guest Wi-Fi)

 

 • ใช้สะดวก ช่วยเหลือการจัดสรรรหัส Wi-Fi ด้วยระบบจัดจัดการรหัส Wi-Fi
 • กำหนดช่วงเวลา วันที่ ฝนการอนุญาตเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi ได้
 • รองรับการแจ้งเตือนผ่าน SMS โทรศัพทมือถือ
ระบบจัดการรหัส
 
 

 

ระบบบันทึกเวลาทำงาน บันทึกการเข้า-ออก (Time Attendance)

ระบบบันทึกเวลาทำงาน บันทึกการเข้า-ออก (Time Attendance)

 
 • รองรับสำนักงานที่มีหลายสาขา เช่น Stamp เวลาเข้าที่สำหนักงานใหญ่ และสามารถ stamp ออกที่สำนักงานสขาได้โดยไม่ต้องกลับมาสำนักงานใหญ มีฐานข้อมูลการเข้าออกเวลาเชื่อโยงกันในทุกสำนักงงานสาขาได้
 • มีหน้าจอแสดงวัน เวลาปัจจุบันที่หน้าจอ พร้อมจุดสแกนบัตรพนักงาน เพื่อเประทับเวลาเข้าออก
 • เรียกข้อมูลการเข้า-ออกงาน เป็นตารางแสดงผลได้

ระบบบันทึกเวลาเข้าออกงาน

 


 

 

ระบบสั่งเครื่องดื่มออนไลน์ในห้องประชุม (Beverage Request)

ระบบสั่งเครื่องดื่มออนไลน์ในห้องประชุม (Beverage Request)

 • สั่งออร์เดออร์เครื่องเื่มจากห้องประชุม ผ่านหน้าจอที่มีเมนูเครื่องดื่มต่างๆ ให้เลือก
 • ระบบจะส่งคำสั่งแจ้งไปยังห้องจัดเตรียมเครื่องดื่ม เพื่อให้เจ้าหน้าที่เตรียมเครื่องดื่มให้พร้อม ก่อนนำไปเสิร์ฟในห้องประชุม
 • ระบอออร์เดอร์ Realtime

ระบบสั่งเครื่องดื่มออนไลน์ในห้องประชุม (Beverage Request)

 

ขอใบเสนอราคา