Thaicom Express Wi-Fi  คืออะไร

บริการ THAICOM EXPRESS WI-FI อินเทอร์เน็ตไว-ไฟผ่านดาวเทียมในหมู่บ้าน Thaicom Express Wifi by Facebookบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับ Facebook ผู้ให้บริการเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ระดับโลก เปิดให้บริการอินเตอร์เน็ต Wi-Fi ผ่านดาวเทียม ในนาม Thaicom Express Wi-Fi เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (สูงสุดถึง 30 Mbps) ให้แก่ประชาชนในราคาย่อมเยา ในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศซึ่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือหรือข่ายสาย เช่น ADSL/Fiber เข้าไม่ถึง โดยเฉพาะหมู่บ้าน ชุมชน ภูเขา เกาะ หรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งบริการอินเทอร์เน็ตยังไม่ทั่วถึง หรือมีให้บริการไม่เพียงพอ Thaicom Express Wi-fi - เน็ตแรง ซื้อง่าย ใกล้บ้าน
การให้บริการ THAICOM EXPRESS WI-FI
ผู้ใช้บริการสามารถใช้งาน Wi-Fi ผ่าน มือถือ แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ก  ด้วยความเร็วสูงสุด 30 Mbps ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลออนไลน์  ข้อมูลทางการเกษตร/อาชีพ หรือข้อมูลทางด้านการแพทย์ เพิ่มโอกาสทางอาชีพ ส่งเสริมการการเรียนรู้แบบไม่รู้จบ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมจะถูกกระจายไปยัง Wi-Fi hotspot ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมู่บ้านหรือชุมชน


การให้บริการ
THAICOM EXPRESS WI-FI
อินเทอร์เน็ตไว-ไฟผ่านดาวเทียมในหมู่บ้าน

  • สัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมจะถูกกระจายไปยัง Wi-Fi hotspot ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมู่บ้านหรือชุมชน
  • ผู้ใช้บริการสามารถใช้งาน Wi-Fi ผ่าน มือถือ แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ก ด้วยความเร็วสูงสุด 30 Mbps ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลออนไลน์ ข้อมูลทางการเกษตร/อาชีพ หรือข้อมูลทางด้านการแพทย์  เพิ่มโอกาสทางอาชีพ ส่งเสริมการการเรียนรู้แบบไม่รู้จบ
  • ผู้ใช้บริการลงทะเบียน  ขอคำแนะนำการใช้งาน ซื้อแพ็คเกจแบบเติมเงิน (Prepaid) จากตัวแทนในพื้นที่