รับสมัคร กราฟิก ดีไซเนอร์ 1 ตำแหน่ง

รับสมัคร Graphic Designer 

 

 หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ออกแบบ Key Visual สื่อออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์

2. ทำงานร่วมกับทีมพัฒนาโปรแกรม เพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้าในการออกแบบหน้าจอโปรแกรม

คุณสมบัติ
1. ใช้โปรแกรม Adobe Illustrator / Photoshop ได้ชำนาญ
2. มีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบ
3. ทัศนคติดี ทำงานเป็นทีม และทำงานเร่งด่วนได้ 
4. มีความสนใจ เข้าใจเรื่องอีสปอร์ต และแอปพลิเคชั่นบนมือถือ
5. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และงานที่ได้รับมอบหมาย
6. จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
7. ประสบการณ์ 0-3 ปี
8. หากสามารถวาดลายเส้น หรือทำแอนิเมชั่น หรือ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบเวบไซต์ หรือ UX/UIได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
9. จ้างงานแบบโปรเจกต์ (Project Based Hiring) 3-12 เดือน ขึ้นกับคุณสมบัติ
10. เงินเดือน 15,000-20,000 บาท ขึ้นกับประสบการณ์และความสามารถ
.
สถานที่ทำงาน:   บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จำกัด
63/21 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี
.
สนใจสมัครส่ง Resume และผลงานมาได้ที่  Email : mkdtvthai@gmail.com