เกี่ยวกับเรา


LOOX TV หาเพื่อนร่วมทีม

  • (C#) dotnet core Developer

  • NextJS Developer

  • Full Stack Developer (C# dotnet core / NextJS)

  • SwiftUI Developer

  • Kotlin Developer

ประเภทการจ้าง : ชั่วคราว / outsource สามารถ Work From Home ได้

สนใจส่ง Resume มาได้ที่
kanjanat@thaicom.net

#สมัครงาน #dev #developer #โปรแกรมเมอร์ #Job #PHPProgrammer #JobVacancy #ตำแหน่งงาน