Thai AI สวัสดีปีใหม่พันธมิตรทางธุรกิจ 2566

เมื่อช่วงต้นปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ผู้ให้บริการด้าน TV Solution , Business TV และ แอปพลิเคชัน LOOX TV นำโดย ดร. เกรียงศักดิ์ ศิวะสนธิวัฒน์ General manager ได้เข้าพบบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจต่าง ๆ เพื่อสวัสดีปีใหม่ และมอบกระเช้าอวยพรแสดงความขอบคุณในความร่วมมือและการสนับสนุนบริษัทฯ ตลอดปีที่ผ่านมา เราหวังว่าในปีใหม่นี้จะได้ต่อยอด พัฒนาและสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจร่วมกัน


ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณพันธมิตรธุรกิจในทุกภาคส่วน ตลอดจนผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจให้กับทาง ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น เสมอมา และเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่นี้ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ โปรดบันดาลพรให้มีความสุข สำเร็จสมหวังในธุรกิจ การงานมั่นคงก้าวหน้า สุขภาพแข็งแรงห่างไกลจากโรคภัย

 

 
คุณ อำนาจ สิงหจันทร์
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาด
บริษัท แอลจีอีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 
 
 
 
คุณธัชชัย ศิริสัมพันธ์
Chairman
บริษัท ทริปเปิล ทีวี จำกัด
 
 
 


คุณฌอน ลิม ซ็อก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเคเอ็น ไฮ ช็อปปิ้ง จำกัด
 
 
  
คุณรุ่งโรจน์  หวนระลึก - Managing director
คุณประชา สุขขำ - Engineering Director
บริษัท ไฮ โซลูชั่น อ๊อฟ เทเลวิชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด