Access Control

ให้บริการออกแบบ พร้อมติดตั้งระบบควบคุม ประตูอัตโนมัติ ควบคุมการเข้า-ออก สำหรับบ้าน โรงงาน โรงพยาบาล อาคาร สถานศึกษา และสถานที่อื่นๆ  ซึ่งมีไว้สำหรับควบคุมสิทธิ์การเข้าออก หรือนับจำนวน บันทึกเวลาเข้า-ออก โดยผู้ที่จะเข้า-ออกได้นั้น ต้องได้รับอนุญาตหรือ ต้องเป็นสมาชิกในระบบเท่านั้น และตรวจสอบก่อนได้รับอนุญาตเสมอ อาจเป็นการใส่รหัสผ่าน สแกนลายนิ้วมือ สแกนหน้า หรือสแกนบัตร ซึ่งปัจจุบันมีการทำงานโดยผ่านเทคโนโลยีของ HARDWARE และ SOFTWARE เพื่อควบคุมการทำงานของระบบให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเชื่อมต่อแบบ Real-time กับระบบอื่นๆ และอุปกรณ์อื่นๆ ได้อีกด้วย

ไม้กั้นทางเข้ารถ
ระบบไม้กั้นอัตโนมัติ / ไม้กระดก / ไม้กั้นทางเข้า-ออกแบบอัตโนมัติ
ระบบแกนลายนิ้วมือ - ใส่รหัส
ระบบสแกนนิ้ว/ใส่รหัสผ่าน
 
ระบบสแกนบัตรผ่านประตู
ระบบสแกนบัตรผ่านประตู
 

ขอใบเสนอราคา