ช่องรายการบนกล่องดีทีวี

ข้อมูลชื่อช่องรายการ หมายเลขช่องรายการทั้งหมดที่รับชมได้ผ่านกล่องรับสัญญาณดีทีวีแต่ละรุ่น

ตารางช่องรายการ กล่องรับสัญญาณดีทีวี

*ช่องรายการมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการช่องรายการ 

มิ 

ช่องรายการบนกล่องรับสัญญาณดีทีวี
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
*ช่องรายการมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการช่องรายการ 
หมายเลขช่องชื่อช่องLOGOรุ่น DTV-HD1รุ่น D-Touchรุ่น KE-10/
White Box
รุ่น D-Khoom/
D-Khoom Plus
ช่องดิจิทัลทีวี / Digital TV
1 TV5 HD1 รับชมได้ รับชมได้ รับชมได้ รับชมได้
2 NBT รับชมได้ รับชมได้ รับชมได้ รับชมได้
3 TPBS รับชมได้ - - -
10 Thai Parliament TV รับชมได้ รับชมได้ รับชมได้ รับชมได้
16 TNN24 รับชมได้ รับชมได้ รับชมได้ รับชมได้
18 NEW TV รับชมได้ รับชมได้ รับชมได้ รับชมได้
22 NATION TV รับชมได้ รับชมได้ รับชมได้ รับชมได้
23 Workpoint TV รับชมได้ รับชมได้ รับชมได้ รับชมได้
24 True4U รับชมได้ รับชมได้ รับชมได้ รับชมได้
25 GMM Channel รับชมได้ รับชมได้ รับชมได้ รับชมได้
27 CH 8 รับชมได้ รับชมได้ รับชมได้ รับชมได้
29 Mono 29 รับชมได้ รับชมได้ รับชมได้ รับชมได้
30 MCOT HD รับชมได้ รับชมได้ รับชมได้ รับชมได้
31 ONE รับชมได้ รับชมได้ รับชมได้ รับชมได้
32 Thairath TV รับชมได้ รับชมได้ รับชมได้ รับชมได้
33 3 HD รับชมได้ รับชมได้ รับชมได้ รับชมได้
34 Amarin TV HD รับชมได้ รับชมได้ รับชมได้ รับชมได้
35 BBTV CH7 รับชมได้ รับชมได้ รับชมได้ รับชมได้
36 PPTV รับชมได้ รับชมได้ รับชมได้ รับชมได้
ช่องแนะนำ / Recommend
37 High Shopping รับชมได้ รับชมได้ รับชมได้ รับชมได้
38 M Channel รับชมได้ - - -
45 Maya Channel รับชมได้ - รับชมได้ -
51 V2H9 ช่อง V2H9 รับชมได้ - - -
58 Boomerang รับชมได้ - รับชมได้ -
ปกิณกะบันเทิง / Variety
61 Zee Nung ช่อง Zee Nung ซี หนัง รับชมได้ - รับชมได้ -
77 TVD 10 ช่อง TVD 10 รับชมได้ - - -
80 Cool Channel รับชมได้ - - -
88 M Channel รับชมได้ - - -
89 Boomerang รับชมได้ - รับชมได้ -
101 True Select รับชมได้ รับชมได้ รับชมได้ รับชมได้
114 True Shopping รับชมได้ รับชมได้ รับชมได้ รับชมได้
120 Shop channel รับชมได้ - รับชมได้ -
124 High Shopping รับชมได้ รับชมได้ รับชมได้ รับชมได้
เด็กและครอบครัว / Children & Family
180 Boomerrang รับชมได้ - รับชมได้ -
181 Plook Punya รับชมได้ รับชมได้ รับชมได้ รับชมได้
การศึกษา / Education
186 DLTV 1 รับชมได้ - - -
187 DLTV 2 รับชมได้ - - -
188 DLTV 3 รับชมได้ - - -
189 DLTV 4 รับชมได้ - - -
190 DLTV 5 รับชมได้ - - -
191 DLTV 6 รับชมได้ - - -
192 DLTV 7 รับชมได้ - - -
193 DLTV 8 รับชมได้ - - -
194 DLTV 9 รับชมได้ - - -
195 DLTV 10 รับชมได้ - - -
196 DLTV 11 รับชมได้ - - -
197 DLTV 12 รับชมได้ - - -
198 DLTV 13 รับชมได้ - - -
199 DLTV 14 รับชมได้ - - -
200 DLTV 15 รับชมได้ - - -
201 ETV รับชมได้ - - -
ข่าว / NEWS
210 Fah Won Mai รับชมได้ - - -
211 NEWS 1 รับชมได้ - - -
212 TNN2 รับชมได้ รับชมได้ รับชมได้ รับชมได้
กีฬา / Sport
251 T-Sport รับชมได้ - - -