แนะนำ DTV One Stop Total Digital Solutions ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสมาคมโรงแรมไทย

"DTV One Stop Total Digital Solutions"
ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสมาคมโรงแรมไทย

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 62  เวลา 10.30 - 14.00 น. บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จำกัด
ได้ออกบูธแนะนำบริการ "DTV One Stop Total Digital Solutions : ที่เดียวจบ..ครบทุกโซลูชันส์"
สำหรับผู้ประกอบการโรงแรมต่างๆ ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสมาคมโรงแรมไทย
ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตันและทาวเวอร์

บูธแนะนำบริการ DTV One Stop Total Digital Solutions