ขอเชิญร่วมงานสัมมนา DTV One Stop Total Digital Solutions

ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจเข้าร่วมสัมมนา

“DTV One Stop Total Digital Solutions ที่เดียวจบ ครบทุกโซลูชันส์”

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30-14.00 น.

ณ ห้อง Auditorium, 5th Floor ซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย (Somerset Ekamai) กรุงเทพฯ

*หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ผู้เข้าร่วมสัมมนา เฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจเท่านั้น
สอบถามเพิ่มติม คุณอลิษา วัลวาล ( ส้ม ) โทร : 02-596-5060 # 8841,   มือถือ : 098-104-5594

 กำหนดการสัมมนา

“DTV One Stop Total Digital Solutions ที่เดียวจบ ครบทุกโซลูชันส์”

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30-14.00 น.
ณ ซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย (Somerset Ekamai) กรุงเทพฯ 
   
09.30-10.00น.  ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการสัมมนา ของที่ระลึก และ อาหารว่าง
10.00-10.30น.  สัมมนา “DTV One Stop Total Digital Solutions ที่เดียวจบ ครบทุกโซลูชันส์” 
โดย คุณรณภูมิ  สีมานนทปริญญา  ผู้จัดการฝ่ายขายโครงการ บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จำกัด
10.30-11.45น.  Digital Head-End Smart Solution และ IPTV Solution
โดย   คุณอนุชา  แซ่เตียว : วิศวกรผู้ชำนาญการด้านเทคนิค  บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จำกัด
11.45-13.00น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.30น. DTV One Stop Total Digital Solutions
โดย คุณอนุชา แซ่เตียว : วิศวกรผู้ชำนาญการด้านเทคนิค
บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จำกัด  และ คุณตะวัน โรจน์พิบูลสถิตย์ : วิศวกรผู้ชำนาญการด้านเทคนิค  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
13.30-14.00น. รับประทานอาหารว่าง และกิจกรรม Lucky draw ลุ้นรับของรางวัลพิเศษ พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน โดยผู้ร่วมสัมมนาที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลโดยตรงกับทีม Engineer (บริเวณจุด Showcase)
 

      ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาที่นี่

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายการตลาด
บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จำกัด
คุณอลิษา วัลวาล ( ส้ม )
โทร : 02-596-5060 # 8841,   มือถือ : 098-104-5594,  แฟ็กซ์ : 02-950-5051
อีเมล์ : alisaw@dtvservice.net 
   

DTV ONE STOP Digital Solution