KE-10

กล่องรับสัญญาณดีทีวี รุ่น KE-10

 

ดาวน์โหลด Software Version V23.3 
(อัพเดตเมื่อวันที่ 16 มี.ค. 63)
ได้จากไฟล์แนบด้านล่าง 

วิธีการโหลด Software Box KE-10 ผ่านสาย Serial

 

Serialport Driver

Windown XP      |      Windows 7

1. เปิดโปรกรมชื่อ Upgrade.exe

2.click ขวาที่ Folder "run menu bar " เลือก Edit เพื่อทำการแก้ไขเลข Port serial ให้ตรงกับที่ต่อจริง (เปิดโดยใช้ Notepad)

3.ให้แก้ไขเลขหลังตัว P ให้ตรงกับเลข Port Serial "ydownload-p2-s APP_YDOWNLOAD.bin-1fLOG-le" แล้วกด save

4.จากนั้นให้เปิด Program "Program update firmware DTV303.exe"

5. จากนั้น ให้ทำการเสียบปลั๊กเครื่องรับสัญญาณ KE-10

6. หน้าจอสีดำจะปรากฏขึ้น ให้รอจนกระทั่งเครื่องทำการ download ครบ 100%

 7. จากนั้นกดปุ่ม OK และกด Exit เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการอัพเดต

 

ขั้นตอน Manual Tune TP 10V รุ่น KE-10

 1. กดปุ่ม C (Search)

2. เลือกดาวเทียม DTV เลื่อนแถบสีส้มมาที่ TP

3. กดปุ่ม B เพิ่ม ความถี่ดาวเทียม 12313 ซิมโบลเรต 30000 แนวตั้ง กดปุ่ม B เพื่อตกลง

4. โหมดการสแกน เลือก ค้นหา TP 

5. กดปุ่ม C เพื่อค้นหา

6. ค้นหาสำเร็จ แล้วกด ดูช่องรายการ

 

 

วิธีตั้งค่าอัพเดตช่องรายการกล่อง KE-10

1. กดปุ่ม MENU บนรีโมทจะขึ้นหน้าต่างดังภาพ ให้กดลงมาการติดตั้ง กด OK ใส่รหัสผ่าน 9999

2. เลื่อนไปที่การตั้งค่า BOTA กดปุ่ม OK

3. เลื่อนไปที่กหัวข้อความถี่ กดลูกศรซ้ายเพื่อลบค่าเก่า และเปลี่ยนค่าใหม่เป็น 12687
เสร็จแล้วให้เลื่อนลงมาที่โพลาไรเซชั่น เลื่อนขวาเป็น แนวตั้ง กดลงมาที่บันทึก กด OK
และกด MENU เพื่อเข้าสู่รายการปกติ ดังภาพ

4. ปิดและเปิดเครื่องใหม่ และรอจนจบการปรับปรุงกลุ่มรายการจะได้รับชมช่องรายการใหม่ตามที่ DTV ปรับปรุง 

5. กดปุ่ม S/N (ปุ่ม B ใต้ปุ่มลูกศรลง) บนรีโมทเพื่อตรวจสอบว่าเป็นรายการเวอร์ชั่นปัจจุบัน Bouquet Num V075-75 เป็นต้นไป หากไม่ทำการปรับปรุงตามขั้นตอนดังกล่าวจะทำให้ไม่สามารถรับชมรายการบางรายการได้