Thai AI ร่วมประชุมสมาคมโรงแรมไทยประจำเดือนกรกฎาคม

“DTV One Stop Total Digital Solutions” มากประสบการณ์ บริการอย่างมืออาชีพ


บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ผู้ให้คำปรึกษา และให้บริการ Total Digital Solution อย่างครบวงจร ร่วมงาน “การประชุมสมาคมโรงแรมไทยประจำเดือนกรกฎาคม” เพื่อให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการบริการในภาคโรงแรม ณ ห้องจูบิลี่ บอลลูม โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา


ภายในงาน ทางบริษัทฯ ได้ร่วมสาธิตจัดแสดงผลิตภัณฑ์และการบริการวางระบบทีวีภายในอาคาร (MATV) รวมถึงอุปกรณ์ Head End ทั้งระบบทีวีดิจิทัล ทีวีดาวเทียม เคเบิ้ลทีวี หรือ ไอพีทีวี ในหลากรูปแบบ ภายใต้ concept "ที่เดียวจบ..ครบทั้งโซลูชั่นส์" โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากทางบริษัทฯ ร่วมตอบข้อซักถาม และให้คำแนะนำ รวมถึงรายละเอียดการบริการต่างๆ ให้กับผู้ร่วมงาน


ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณ      และผู้ร่วมงาน ทุกท่าน ที่ให้ความสนใจการบริการของ "DTV One Stop Total Digital Solutions"  มา ณ โอกาส นี้