วิธีแก้ไขกล่องดีคุ้ม ดีคุ้มพลัส รับชมช่องทีวีดิจิทัลไม่ได้

เผยแพร่เมื่อ 20 ก.น. 63

ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงการแพร่สัญญาณทีวีดิจิทัล

ในระบบ KU-Band จากดาวเทียมไทยคม 5 เป็นดาวเทียมไทยคม 8

ซึ่งรับชมได้กับหัวรับสัญญาณแบบ U-LNB (Universal LNB) เท่านั้น

วิธีการรับชมช่องทีวีดิจิทัล 1-36 ในระบบ KU-Band

สำหรับผู้ใช้ "กล่องดีคุ้ม" และ "กล่องดีคุ้มพลัส"

(หากเกิดปัญหาในการรับชม)

 

ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงการแพร่สัญญาณทีวีดิจิทัล
ในระบบ KU-Band จากดาวเทียมไทยคม 5 เป็นดาวเทียมไทยคม 8
ซึ่งรับชมได้กับหัวรับสัญญาณแบบ U-LNB (Universal LNB) เท่านั้น

หากท่านผู้ใช้งาน #กล่องดีคุ้ม และ #กล่องดีคุ้มพลัส
ไม่สามารถรับชมช่องทีวีดิจิทัล ตั้งแต่ ช่อง 1-36 ได้
โปรดดำเนินการดังนี้