ไทยคม 5 จะยุติการแพร่ภาพช่องทีวีดิจิทัลสำรอง หมายเลข 301-336

ดาวเทียมไทยคม 5 จะยุติการแพร่สัญญาณภาพคู่ขนาน

ช่องทีวีดิจิทัลสำรองหมายเลข 301-336

ในวันจันทร์ที่ 24 ก.พ. 63 ตั้งแต่ 00:01 น.

(หลังเที่ยงคืนวันอาทิตย์ที่ 23 ก.พ. 63)

ดาวเทียมไทยคม 5
จะยุติการแพร่สัญญาณภาพคู่ขนาน
ช่องทีวีดิจิทัลสำรองหมายเลข 301-336
ในวันจันทร์ที่ 24 ก.พ. 63 ตั้งแต่ 00:01 น.
(หลังเที่ยงคืนวันอาทิตย์ที่ 23 ก.พ. 63)

โดยจะแพร่สัญญาณภาพช่องทีวีดิจิทัลแทน
ทางดาวเทียมไทยคม 6 (ย่าน C-Band และ Ku-Band)
และดาวเทียมไทยคม 8 (ย่าน Ku-Band)

ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการรับชมโปรดเปลี่ยนมาใช้
หัวรับสัญญาณ 
Universal LNB (U-LNB)

หากไม่สามารถรับชมช่องทีวีดิจิทัล 1-36 ได้
โปรดทำการ OTA และตรวจสอบหัวรับสัญญาณ
ที่ใช้ให้เป็นแบบ Universal LNB โดยดูรายละเอียดจากลิ้งก์ด้านล่างนี้


.
กล่องดีคุ้ม / ดีคุ้มพลัส :: https://bit.ly/37GI7xc

กล่อง DTV-HD1 :: https://bit.ly/327PxIA

กล่อง KE-10 :: https://bit.ly/2P5dbQA

กล่องมาตรฐานสีขาว :: https://bit.ly/2HDftm3